ZŠ TYRŠOVA NYMBURK

ZŠ TYRŠOVAZákladní údajeZaměstnanciŠkolní družinaPoradenstvíStudio předškolákŽákovský parlamentRodičovské sdruženíRada školyHistorieZŠ TYRŠOVA

ŠD je určena žákům I. stupně ZŠ. Děti pod vedením zkušených vychovatelek pracují v odpoledních hodinách v pěti odděleních, kde se zdokonalují především ve výtvarných činnostech nebo sportují a hrají míčové hry na školním hřišti. Při nepříznivém počasí využívají stolní hry, které mají umístěny v hernách. Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině je 800,- Kč za školní rok, platí se jednorázově u pí sekretářky D. Reissausové do 15. 9. 2013 zároveň s odevzdáním přihlášky.

Provoz ŠD: 6:30 – 7:45 a 11:35 – 17:00 hod.

Pravidla pro pobyt dětí v ŠD jsou uvedena ve Vnitřním řádu školní družiny, který je umístěn u vedoucí učitelky ŠD a na webových stránkách v záložce DOKUMENTY.

Školní vzdělávací program školní družiny najdete rovněž v záložce DOKUMENTY.

Telefonní kontakt: 325 511 098