ZŠ TYRŠOVA NYMBURK

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace

adresa: Tyršova 446, Nymburk, 288 02

Základní škola Nymburk, Tyršova 446 je úplnou základní školou. Její bohatá historie sahá až do roku 1881, kdy začala výstavba budovy občanské a měšťanské školy, první školy tohoto druhu v Nymburce.

Budova leží nedaleko centra města na břehu řeky Labe.

Škola má celkem 28 učeben, ekologickou laboratoř, pracovnu pro výuku vaření, auditorium, keramickou dílnu, tělocvičnu a malý fitness sál. Dvě učebny jsou specializované pro výuku výpočetní techniky, tři pro výuku jazyků. Pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, hudební a výtvarné výchovy slouží zároveň jako učebny kmenové, tři třídy jsou k dispozici školní družině. Pro výuku TV je rovněž využívána budova nedaleké sokolovny. V nové přístavbě je vybudována také školní jídelna a šatny pro žáky.

V letošním školním roce 2012/2013 otvíráme 20 tříd a 6 oddělení školní družiny pro žáky z prvních až pátých ročníků.

telefonní spojení:

Zřizovatel školy – Město Nymburk

Právní forma – příspěvková organizace, IČO: 709 26 255

Vzdělávací program základní školy

1. - 8. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV „ Škola aktivního učení“ č. j. 510/2013, platný od 1. 9. 2013 – 2. verze

9. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV „ Škola aktivního učení“ č. j. 525/2007, platný od 1. 9. 2007 – 1. verze včetně úprav

Vzdělávací program mateřské školy – Školní vzdělávací program „Hrajeme si celý den“ – MŠMT ČR, č. j. 35/1992.

Vzdělávací program školní družiny – Školní vzdělávací program „Tvořivá družina“