ZŠ TYRŠOVA NYMBURK


Obědy v ZŠ

Stravování žáků a zaměstnanců Základní školy Tyršova zajišťuje vlastní školní jídelna – výdejna. Jídlo je dováženo ze školní jídelny Základní školy Komenského.

Veškerá agenda ke stravování našich žáků je vedena na naší škole.

Počítačově řízený stravovací systém umožňuje používání bezkontaktních čipů, objednávání jídla v objednacím boxu, který je umístěn před jídelnou nebo objednávání jídla internetem. Platbu obědů je možno zajistit převodem z účtu platebním příkazem nebo obědy zaplatit přímo v kanceláři vedoucí školní jídelny od 7:30 do 8:00 hod a od 14:30 do 15:30 hod. Zde budou mít žáci také možnost si zakoupit čip za 115,- Kč.

V důsledku stále rostoucích cen potravin se ceny obědů od 1. 9. 2011 upravují pro jednotlivé kategorie dle finančních limitů platných od 1. 4. 2008 takto:

  • I. kategorie 7 – 10 let 20,- Kč
  • II. kategorie 11 – 14 let 22,- Kč
  • III. kategorie 15 a více let 24,- Kč
  • Celková cena oběda je 49,- Kč.


Stravné je možné platit:

a) hotově u vedoucí školní jídelny
b) bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem v bance:

bankovní spojení: 43-1795710237/0100
variabilní symbol: obdržíte v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Marie Stachové
termín platby: 5 pracovních dnů před objednáním obědů

Pozor! Při hotovostní i bezhotovostní platbě je nutné si přihlásit obědy pro následující dny na objednacím boxu nebo na internetu. Není automaticky přihlášen!

Pozor! První den nemoci dítěte je možné oběd vyzvednout ve školní jídelně. Na další dny je nutné oběd buď odhlásit nebo je možné ho vyzvednout s doplatkem do plné ceny.

Jídelníček, objednávání obědů: www.strava.cz (zařízení 1801)Vysvětlivky k jídelníčku: ZDE